Ik ben een gediplomeerde, enthousiaste en dynamisch viool en altviooldocente uit Barneveld. Al geruime tijd geef ik (alt)vioolles aan kinderen vanaf 5 jaar, jongeren en volwassenen, zowel beginners als gevorderden.

In de vioollessen staan speelplezier en musiceren centraal, en natuurlijk een gezonde techniek. Iedereen kan viool leren spelen.
In de 25 jaar dat ik les geef sta ik telkens verbaasd door het feit dat zoveel leerlingen met verschillende achtergronden en aanleg toch viool kunnen leren spelen. Uiteindelijk heb ik ontdekt dat de voornaamste reden ligt bij de aanpak. Een docent kan het mogelijk maken dat in dit geval viool leren spelen voor iedereen toegankelijk blijft. Dit kan, als men de individu nooit uit het oog verliest. Om dit te verwezenlijken geef ik het liefst individuele les aan leerlingen. Ieder kind of persoon is anders en heeft dus een andere aanpak nodig.

Deze diversiteit in aanpak probeer ik te bieden aan iedereen die bij mij vioolles volgt. Hierdoor hoop ik de motivatie bij ieder leerling op te wekken en levend te houden dat is volgens mijn mening nodig is om er zo voor te zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.